top of page
Riksavtalen.png

Tariffavtalen for de som jobber på et sted som har formell avtale mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet. Her finner du minstelønnsatser, arbeidstidsbestemmelser, rett til velferdspermisjoner og forskjellige bestemmelser knyttet til overtid, helligdaggodtgjørelse og ubekvemme tillegg.

Landsoverenskomsten.png

Tariffavtalen for de som jobber på et sted som har formell avtale mellom Virke Reiseliv og Fellesforbundet. Her finner du minstelønnsatser, arbeidstidsbestemmelser, rett til velferdspermisjoner og forskjellige bestemmelser knyttet til overtid, helligdaggodtgjørelse og ubekvemme tillegg. Den er lik Riksavtalen, men andre sideplasseringer.

Hovedavtalen.jpeg

Del 1 av alle tariffavtaler som forteller noe om tillitsvalgtes rettigheter, plikter og ansvar. Den sier noe om medbestemmelse, permitteringsreguleringer og gir oss generelt sagt spillereglene for det organiserte arbeidslivet. Det er denne delen av tariffavtalen som definerer tillitsvalgtes rettigheter og vern.

bottom of page