top of page

Hva er tariffoppgjør?

FF avd. 250

4. mar. 2024

Hva er et tariffoppgjør og hvorfor angår det meg?

Et tariffoppgjør er forhandlinger mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv på tariffavtalen. Den forhandles for hele landet med oppstart 20. mars på Riksavtalen.


Forhandlingsutvalget består av tillitsvalgte fra hele landet og fra NHO deltar oftest direktører i bedriftene.


I forhandlingene forhandles tariffavtalens innhold, men primært i 2024 vil det være lønn og etter- og videreutdanning som er nøkkelen. Den lønna som forhandles her, er retningsgivende for bransjen og derfor er det viktig å støtte oppunder den.


Forhandlingenes innhold er hemmelige og vil ikke komme ut i offentligheten. Derfor er det vanlig med lite informasjon. Den informasjonen som slippes, slippes samtidig og det anbefales å være med på SMS-varslingen til Fellesforbundet.


Avdelingen vil ha egen informasjonskanal på sosiale medier, epost og sms hvis det er noe som angår oss i Avdeling 250.

bottom of page