top of page

Mine penger i en streik!

FF avd. 250

4. mar. 2024

Hva har jeg krav på hvis jeg blir tatt ut i streik?

Hvis du blir tatt ut i streik så betaler Fellesforbundet ut penger til deg hver uke. Summene er som følger:


6000 kroner per uke du er i streik (gjelder full stilling). Du vil få for det du faktisk jobber, slik at dialog med din tillitsvalgt på bedrift er viktig, slik at du får det du faktisk jobber og ikke bare er ansatt som.


I tillegg betaler vi ut 500 kroner per barn per uke hvis du er aleneforsørger. Her må det søkes direkte til avdelingen på epost: avd250@fellesforbundet.org


For å motta, må du stå streikevakt etter vaktliste som er utformet av tillitsvalgte hver uke.


Beløpene er skattefrie.

bottom of page