top of page
  • avd250

Har du krav på arbeidsplan?

Mange av spørsmålene vi får, er rettet mot vaktplan og ordninger rundt dem. I reiselivsbransjen opereres det veldig forskjellig og ikke alltid i henhold til lov eller tariffavtalen. Men hva sier egentlig regelverket?


I Arbeidsmiljølovens §10-3 stadfestes arbeidstakerens vern på akkurat det:

Arbeidsplan

Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.


Her kan vi se at begrepet "tillitsvalgt" brukes uavhengig om det er tariffavtale på bedriften eller ikke, men det må forstås slik at arbeidsgiver er forpliktet til å diskutere med en representant for arbeidstakerne. På utarifferte arbeidsplasser dreier det seg primært om et verneombud om ikke bedriften har lagd sine egne ordninger på valg av ansatterepresentant.


Uansett fremgår det av denne bestemmelsen at alle har krav på å vite hvordan de jobber senest 14 dager før vakten skal starte. Det er denne bestemmelsen vi som regel tar utgangspunkt i fra når vi vurderer lønnskrav for medlemmene.


Jobber du på et sted med tariffavtale, er det bedre bestemmelser. I korte trekk handler det om lengden på vaktplanen. Med tariffavtale har du som ansatt krav på minst fire uker varsel før iverksettelsen og den skal da gjerne også være rullerende (det betyr at de fire ukene skal gjentas når første fire ukers periode er over). En annen forskjell fra lovbestemmelsen er at tillitsvalgte SKAL være enig i vaktplan før iverksettelse. Det betyr at som organisert så har man altså en reell medbestemmelse på hvordan vaktplanen skal sees ut. I loven står det bare at den skal "drøftes", noe som er et mye mer flytende begrep siden drøfting gjerne betyr "slik skal du jobbe, nå vet du det"-politikk fra arbeidsgiver.


Det er derfor slik at det er loven som har bestemt at du har krav på arbeidsplan og så har tariffavtalen gitt deg utvidede rettigheter i henhold til fridager og lengde (forutsigbarhet) i arbeidstidsordningen din.
112 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page