• avd250

Hjelp! Jeg er oppsagt!

Av og til havner man enten ufrivillig eller frivillig i en situasjon der man står i fare for å miste jobben sin. Dette oppleves ofte som et personlig drama for den det gjelder og det er ikke enkelt å tenke rasjonelt eller komme på rettighetene sine.


Hva skjer hvis du mottar en oppsigelse?

Hvis du, helt uten forvarsel, mottar en oppsigelse, enten på epost, i brevs form eller muntlig, er det noe som skurrer. Det skal ikke komme overraskende på deg at bedriften sier deg opp – uansett hva.


Arbeidsmiljøloven gir deg lovfestet vern mot det vi kaller for «usaklig eller ugyldig oppsigelse». Hva som er «usaklig» er ikke godt å si, men «ugyldig» må forstås med at det handler om kravene i henhold til lovverket er fulgt.


Så det er altså to veier en oppsigelse må vurderes. Siden vi har startet med den «ugyldige», så må vi se hva Arbeidsmiljøloven sier om dette. I §15: Opphør om arbeidsforhold, finner vi mer om reglene for oppsigelse. Allerede i §15-1 står det at før oppsigelse besluttes, skal det drøftes.


Det betyr at du som arbeidstaker har krav på et drøftelsesmøte før oppsigelse blir besluttet. Om ikke dette møtet er avholdt, dokumentert med referat/protokoll, så har domstolene i Norge langt på vei slått fast at de formelle kravene til en oppsigelse ikke er oppfylt, slik at en oppsigelse gitt til deg uten at du har visst at det kunne bli slik, og dermed også «ugyldig». Også brudd på §15-4; formkrav ved oppsigelse vil gjøre en oppsigelse ugyldig.


Du har da som hovedregel krav på at oppsigelsen skal trekkes tilbake. I slike situasjoner kan det være lurt å kontakte oss i fagforeningen for bistand og rådgivning. Det er §15-5 som bestemmer virkningene av disse formfeilene i §§15-1 og 15-4. Du kan også ha rett til erstatning om oppsigelsen er mangelfull.


Den andre veien, er den «usaklige» veien. For det er slik at Arbeidsmiljølovens §15-7: Vern mot usaklig oppsigelse sier følgende: «Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold»

Dette betyr altså at det er et av tre forhold som arbeidstaker kan sies opp for;

1. Virksomhetens forhold er gjerne relatert til økonomisk situasjon, rasjonalisering eller omorganisering/driftsendring. Slike forhold er gjerne de vanligste argumentene vi hører om, men når vi ettergår sakene, så ser vi gjerne at det egentlig dreier seg om helt andre grunner. Det er dermed ikke lengre saklig grunn for oppsigelse om det egentlig er en annen grunn.

2. Arbeidsgivers forhold er relatert til mye av det ovennevnte, eller salg av bedrift, nedleggelse eller konkurs.

3. Arbeidstakers forhold er situasjoner som arbeidstaker selv anser å ha skyld i. Det kan være dårlig jobb, kompetanse eller mistillit til at jobben blir utført. Forsentkomming og ordrenekt er også eksempler som kan havne under denne kategorien.


Uansett hvilken grunn som er årsaken til at du får oppsigelsen, så er kriteriet at det SKAL være en saklig grunn. Og selv om det er en arbeidstaker som for eksempel har kommet for sent på jobb, så er det i seg selv ikke en god nok grunn om det ikke har vært en prosess i forkant – enten ved oppfølging eller påpekning som dokumenterer det.


Poenget er at du som arbeidstaker har et vern mot å bli sagt opp på en usaklig måte. Hva som er usaklig er veldig avhengig fra sak til sak. Vårt beste råd er at om du skulle komme i en situasjon der din stilling står i faresonen, så kontakter du tillitsvalgt på bedrift eller fagforeninga di for å få bistand og rådgivning.


Det er ikke nødvendigvis slik at en sak er utelukkende avklart før man har sett på faktorer og forhold som kan spille inn. I mange tilfeller er oppsigelse saklig, men da har også bedriften gjort et forarbeid og hatt en prosess som kan dokumenteres godt som er forståelig for den det gjelder, selv om det ikke er gode nyheter.


Spesielt økonomiske forhold i bedrift kan være vanskelig å bestride som saklig, om prinsippet om ansiennitet («sist inn, først ut») er fulgt helt ut.


Tommelfingerregelen må alltid være at du som arbeidstaker føler deg ivaretatt og rettferdig behandlet. Om du føler på at det ikke er som det skal være, er det lurt å ta en telefon for å få snakke med en tillitsvalgt eller rådgiver i fagforeninga di.
63 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle