top of page
  • avd250

Mellomoppgjøret 2021: Ny lønn fra 1. april

Omsider ble resultatet fra mellomoppgjøret klart. For deg som jobber på et sted med tariffavtale, betyr det at du skal ha etterbetalt lønnsøkningen fra 1. april. Vi forsøker å forklare litt hvordan det henger sammen.


Hvis du jobber helg og kveld, og er timelønnet, skal du ha følgende lønnstillegg fra 1. april 2021 hvis du ligger på minstelønnssatsene: 6,17 kroner. (35,5-timerssatsen)


Hvis du jobber mandag til fredag på dagtid og er timelønnet, skal du ha følgende lønnstillegg fra 1. april 2021 hvis du ligger på minstelønnssatsene: 5,85 kroner. (37,5-timerssatsen)


Alle kvelds- og helgetillegg økes med noen få øre. Se mer utfyllende tabell for ufaglærte og faglærte her.


Det bemerkes at 2,62 av lønnsøkningen (vi tar utgangspunkt i 35,5-timerssatsen) er justering av garantitillegget som er en del av automatisert regulering av Riksavtalten. Dette garantitillegget er ment for å sørge for at lønnsgapet mellom funksjonærer og ordinære ansatte i bransjen ikke skal bli for høyt. Disse kronene her fungerer slik at hvis du ligger direkte på en av timelønnsatsene som står i tariffavtalen, så vil du ha krav på hele beløpet på 2,62 i tillegg til 3,45 som er resultatet fra mellomoppgjøret.


Et generelt eksempel som baserer seg på lønnstabellen for 2020:

Du tjener 193,02 kroner timen og er ufaglært servitør med 6 års erfaring i bransjen. Siden du ligger på minstelønnssatsen, så vil din nye lønn da være 199,19 kroner per time og du har da fått full uttelling på garantitillegget.


Du tjener 196 kroner timen og er ufaglært servitør med 6 års erfaring i bransjen. Minstelønna på denne stigen er 193,02 kroner per time. Siden du allerede ligger 2,98 kroner over minstelønnssatsen, så vil du ikke få uttelling på garantitillegget som er på 2,62 kroner. Din lønnsøkning vil derfor være 3,45 kroner per time, slik at din nye lønn da vil være 199,45 kroner per time.


I slike tilfeller, er det meningen at lokale forhandlinger skal justere opp lønna lokalt, slik at det er viktig at dere som klubb på bedriften kaller inn bedriften til lokale forhandlinger som skal forhandle lønn lokalt på bedrift som skal gjelde fra 1. juli.


Kontakt gjerne oss på avdelingen for å høre mer om dette. For de av dere som jobber i Choice, Scandic, Thon, Radisson og ISS, gjennomføres de lokale forhandlingene på konsernnivå med konserntillitsvalgte.


312 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page